BEPROEFDE GENEESWIJZE

BELGEN STAAN MEER EN MEER OPEN VOOR CHIROPRAXIE ALS BEPROEFDE GENEESWIJZE

 

Meer dan 1 op de 3 Belgen raadpleegt minstens één keer in zijn leven een chiropractor, homeopaat, osteopaat of acupuncturist. Volgens een gezondheidsenquête van 2001 in opdracht van de federale overheid bezocht 11% van de Belgische patiënten een beoefenaar van een niet-conventionele geneeswijze in het jaar voorafgaand aan het interview. In 2009 was dat 14,9%. Niet-conventionele geneeswijzen winnen aan populariteit in België.

Het groeiende succes van niet-conventionele geneeswijzen situeert zich vooral in een toename van het gebruik van homeopathie en het gecombineerde gebruik van osteopathie en chiropraxie. 1,6% van de Belgische bevolking had in 2001 minstens één contact met een chiropractor. Het Federaal Kenniscentrum (KCE) voerde in opdracht van de minister van Volksgezondheid in 2009 een telefonische enquête uit bij een representatieve steekproef van 1.999 volwassenen in België.

 

 

 

Conclusie: 2,2% van de Belgen bezocht een chiropractor gedurende het jaar voorafgaand aan de enquête. Tegenover 2001 betekent dat een toename met bijna 30%.

Er bestaan duidelijke verschillen tussen de gewesten wat betreft het gebruik van chiropraxie. Terwijl 3,4% van de Vlaamse bevolking contact had met een chiropractor in de 12 maanden die aan het interview voorafgingen, was dat percentage beduidend lager in het Brusselse (0,6%) en het Waalse (0,5%) gewest (www.iph.fgov.be/epidemio).

Uit de resultaten van de enquête van 2009 blijkt dat zowel bij mannen als bij vrouwen het gebruik van niet-conventionele geneeswijzen het hoogst ligt in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar. Ook het opleidingsniveau blijkt een rol te spelen: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer een beroep wordt gedaan op niet-conventionele geneeswijzen.

Belgische Vereniging van Chiropractors
Graaf Van Landaststraat 17 - 9700 Oudenaarde
+32 (0)9 221 76 58
ubc-bvc@chiropraxie.org
www.chiropraxie.org
Volg ons op facebook