HISTORIEK

1923: Vestiging van de eerste chiropractor in België.

1932: Oprichting van de European Chiropractors’ Union (ECU).

1946: Publicatie van de statuten van de Belgische Vereniging van Chiropractors in het Staatsblad.

1994: Een petitie onder de Belgische bevolking levert maar liefst 213.000 handtekeningen op ten bate van een wettelijk statuut voor de chiropraxie.

1999: “92% van de patiënten verklaarde zeer tevreden te zijn over de verstrekte zorgen en zou deze therapie aanbevelen aan elke persoon met gelijkaardige gezondheidsproblemen. Dat is een van de hoogste cijfers in al onze tevredenheidenquêtes.” Dit publiceerde het blad Test-Gezondheid/Test-Santé in een studie waarbij 4.406 patiënten in België, Frankrijk, Spanje en Italië ondervraagd werden over hun ervaring met chiropraxie.

1999: Op 24 april wordt de kaderwet ‘Colla’ betreffende de niet-conventionele geneeswijzen in het Parlement gestemd. Die wet vormt de basis voor de wettelijke erkenning van de chiropraxie in België en heeft ertoe geleid dat de ziekenfondsen nu gedeeltelijk tussenkomen in de kosten van de chiropraxie. Een chiropractische behandeling, die gemiddeld 40 euro kost, wordt door het ziekenfonds deels terugbetaald.

2001: Publicatie van het Koninklijk Besluit betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden.

2006: Publicatie van het KCE-rapport over lage rugpijn.

2007: Het Belgisch Syndicaat van Chiropraxie wordt door de Raad van State erkend. Het Syndicaat staat in voor de controle en de garantie van de opleiding, de deontologie en de beroepsethiek van zijn leden.

Het Syndicaat wordt, na erkenning door het ministerie van Volksgezondheid, de officiële gesprekspartner met de overheid in verband met de erkenning van het beroep.

2009: Publicatie van het KCE-rapport over nekpijn.

2011: Het Belgisch Syndicaat van Chiropraxie wordt erkend door het ministerie van Volksgezondheid. Het Syndicaat is voortaan de officiële gesprekspartner met de overheid in verband met de toekomstige erkenning van het beroep.

2011: Publicatie van het KCE-rapport I48A: stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België. Het KCE erkent op basis van zijn onderzoek de werkzaamheid van chiropraxie tegen nek- en rugpijn en stelt dat ‘matig wetenschappelijk bewijs’ aangeeft dat manuele interventies voor nek- en rugpijn beter zijn dan de conventionele behandeling (medicatie). Uit het onderzoek van het KCE blijkt dat 90% van de patiënten die een chiropractor consulteren, tevreden is over de verstrekte zorgen. Bovendien toont gerelateerd onderzoek aan dat 85% van de patiënten die een chiropractor raadplegen, dat doet omwille van nek- en/of rugpijn. De erkenning door het KCE van de werkzaamheid van chiropraxie tegen nek- en rugpijn is dan ook een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van het beroep.

2011: Oprichting van de Kamer van Chiropraxie in opdracht van de minister van Volksgezondheid. Deze ministeriële commissie bestaat uit vijf chiropractors van de BVC en vijf artsen die de medische faculteiten van de Belgische universiteiten vertegenwoordigen. Het doel van deze Kamer is een advies te verlenen aan de minister van Volksgezondheid aangaande alle aspecten van chiropraxie (opleiding, deontologie, voorwaarden tot lidmaatschap van de BVC, continue bijscholing …).

Belgische Vereniging van Chiropractors
Graaf Van Landaststraat 17 - 9700 Oudenaarde
+32 (0)9 221 76 58
ubc-bvc@chiropraxie.org
www.chiropraxie.org
Volg ons op facebook