KWALITEIT EN ETHIEK

De Belgische Vereniging van Chiropractors (BVC) werd in 1946 opgericht als een zelfregulerende vereniging en is een actief lid van de European Chiropractors’ Union (ECU) en de World Federation of Chiropractic (WFC). Vandaag verenigt zij 95% van de Belgische chiropractors.

 

De belangrijkste opdracht van de BVC is toe te zien op een maximale kwaliteit in de patiëntenzorg. Dat wordt verzekerd door het respecteren van de ethische gedragsregels en het bewaken van de kwaliteit van de opleiding bij de Belgische chiropractors.

 

De BVC ijvert daarenboven voor het wetenschappelijke statuut en de juridische omkadering van het beroep van chiropractor in België. De BVC streeft naar een erkend statuut van de chiropractor als een gekwalificeerde en officiële zorgverlener. De dialoog die de BVC hierover met de Belgische overheid tracht te onderhouden, is vooral gebaseerd op de bewezen therapeutische resultaten van de chiropraxie die uitvoerig in talrijke klinische studies aangehaald worden. Ook de praktijkervaring in landen waar chiropractors als officiële zorgverleners erkend zijn, geven

waardevolle inzichten over de meerwaarde van chiropraxie als volwaardig beroep in de gezondheidszorg.

 

De BVC hecht veel belang aan het stimuleren van het wetenschappelijke onderzoek op het vlak van de medische en socio-economische impact van chiropraxie. Verschillende studies tonen met name aan dat chiropraxie een wetenschappelijk bewezen effectiviteit biedt in de behandeling van acute en chronische lage rug- en nekpijn en bovendien kostenefficiënt is. Dat is ook de reden waarom de BVC een nauwere samenwerking nastreeft tussen chiropractors en andere gezondheidswerkers om nek- en lage rugklachten te behandelen.

 

De BVC organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal initiatieven op het vlak van voortgezette professionele opleiding. Deelname aan die opleidingsinitiatieven is verplicht en biedt de chiropractors de mogelijkheid om hun kennis inzake de behandeling van nek- en rugklachten alsook de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op dat vlak van nabij te volgen.

Belgische Vereniging van Chiropractors
Graaf Van Landaststraat 17 - 9700 Oudenaarde
+32 (0)9 221 76 58
ubc-bvc@chiropraxie.org
www.chiropraxie.org
Volg ons op facebook